Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Deze voorwaarden worden op deze websitepagina aangeboden en zijn hier te downloaden.

A.V.G. / Privacy

PiXel Real Estate B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. PiXel Real Estate B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling

 PiXel Real Estate B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PiXel Real Estate B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pixelrealestate.nl.

 PiXel Real Estate B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via 010 - 987654321 of info@pixelrealestate.nl.

PiXel Real Estate B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Proclaimer

PiXel Real Estate B.V. is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. We doen ons uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Merkt u dat er informatie niet klopt, iets ontbreekt of niet werkt? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren.

PiXel Real Estate B.V. gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken. Tevens gebruiken wij geen social media plugins.

Copyright © PiXeL Real Estate B.V. 2023
lees hier de onze algemene voorwaarden

Copyright © PiXel Real Estate B.V. 2023, lees hier de onze algemene voorwaarden